slide1 slide1 slide1 slide1 slide1

Proizvodi

Vrste kartona

Lepeza karton Lepeza karton

Ambalaža se proizvodi od talasastih lepenki koje se razlikuju po broju slojeva i visini talasa. U odnosu na broj slojeva proizvode se troslojne i petoslojne ploče, a u odnosu na visinu talasa razlikujemo:

Lepeza - krupan talas

C talas ( krupan talas)
visina talasa:3.6±0.3 mm

Lepeza - sitan talas

B talas ( sitan talas) visina talasa: 2.6±0.3 mm

Lepeza - mikro talas

E talas ( mikro talas) visina talasa:1.25mm ±0.2 mm

Konbinacijom ovih vrsta talasa izrađujemo sledeće vrste petoslojne ploče:

Lepeza - krupan sitan talas Lepeza - mikro krupan talas

BC (krupan+sitan talas)
visina talasa: 6.2 ±0.3 mm

EC (mikro+krupan talas)
visina talasa: 4.9 ±0.3 mm

O reciklaži

pap reciklazaO potrebi da se reciklira stari papir je dovoljno reći da se pored zaštite prirodne sredine dobija i neophodna sirovina. Sa svakim sakupljenim kilogramom stare hartije direktno utičemo na smanjenje seče dragocenih šuma kao i na značajnu uštedu energije. U odnosu na proizvodnju papira od sirovog drveta, reciklažom otpadnog papira manje se zagađuje vazduh za 74 odsto, a voda za 35 odsto. Sto kilograma sakupljenog starog papira spašava život dva drveta koja mogu da proizvedu kiseonika koliko je potrebno za 40 godina ljudskog života.

Copyright © 2012 Teca-pak Kragujevac. Created by: WebPortal Internet Solutions
Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima ovog web portala bez pisane saglasnosti