slide1 slide1 slide1 slide1 slide1

Poslovni podaci

Naši osnovni podaci su
puno poslovno ime PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KARTONSKE AMBALAŽE I PAPIRNE GALANTERIJE TESA-PAK DOO KRAGUJEVAC
skraćeno poslovno ime TESA-PAK DOO KRAGUJEVAC
sedište firme Ljubice Ivošević 9, 34000 Kragujevac
početak ob. delatnosti 05.10.2004
matični broj 17613456
PIB 103548924
PDV  
pretežna delatnost 1721 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
žiro računi 265-3310310001272-24
245-4509-87
250-4050000105770-3
310-162397-59
115-24827-79
220-20578-50
240-338232101700-15
160-346446-93
165-26033-31
Raiffeisen banka A.D.- Beograd
Nova Agrobanka A.D.- Beograd
Eurobank EFG A.D.- Beograd
NLB banka A.D.- Beograd
KBC banka A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
Findomestic banka A.D.- Beograd
Banca Intesa A.D.- Beograd
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd
ovlašćena lica Dejan Čvorović
telefoni 034/371-909
fax 034/370-476
e-mail office@tesa-pak.rs
web site www.tesa-pak.rs
Napomena:  

O reciklaži

pap reciklazaO potrebi da se reciklira stari papir je dovoljno reći da se pored zaštite prirodne sredine dobija i neophodna sirovina. Sa svakim sakupljenim kilogramom stare hartije direktno utičemo na smanjenje seče dragocenih šuma kao i na značajnu uštedu energije. U odnosu na proizvodnju papira od sirovog drveta, reciklažom otpadnog papira manje se zagađuje vazduh za 74 odsto, a voda za 35 odsto. Sto kilograma sakupljenog starog papira spašava život dva drveta koja mogu da proizvedu kiseonika koliko je potrebno za 40 godina ljudskog života.

Copyright © 2012 Teca-pak Kragujevac. Created by: WebPortal Internet Solutions
Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima ovog web portala bez pisane saglasnosti